Bahagian ini mengandungi 12 Soalan. Sila beri maklum balas kepada pernyataan-pernyataan yang berikut dalam konteks semasa. Kami menghargai maklum balas yang jujur dan rasional daripada anda.

     Ya Tidak
  1. Pegawai/kakitangan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan
  2. Pegawai berkebolehan untuk merujuk pelanggan kepada sumber yang tepat
  3. Pegawai/kakitangan gagal mematuhi piagam pelanggan
  4. Tiada unsur salah guna kuasa oleh pegawai/kakitangan semasa berurusan
  5. Pegawai/kakitangan menjaga hubungan yang baik bersama pelanggan
  6. Pegawai/kakitangan sentiasa mengamalkan sikap profesionalisme semasa berurusan
  7. Pegawai/kakitangan menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan
  8. Pegawai/kakitangan mengucapkan terima kasih setelah selesai berurusan dengan pelanggan
  9. Pegawai/kakitangan mengamalkan sikap bertimbang rasa semasa membantu pelanggan
  10. Pegawai/kakitangan sentiasa bersedia untuk membantu pelanggan semasa dan setelah berurusan
  11. Pegawai/kakitangan menepati waktu
  12. Ruangan menunggu yang selesa dan kondusif di pejabat