Bahagian ini mengandungi 12 Soalan. Sila beri maklum balas kepada pernyataan-pernyataan yang berikut dalam konteks semasa. Kami menghargai maklum balas yang jujur dan rasional daripada anda. Klik ikon jika anda setuju dan klik ikon jika anda tidak setuju.

     Ya Tidak
  1. Pegawai/kakitangan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan
  2. Pegawai berkebolehan untuk merujuk pelanggan kepada sumber yang tepat
  3. Pegawai/kakitangan gagal mematuhi piagam pelanggan
  4. Tiada unsur salah guna kuasa oleh pegawai/kakitangan semasa berurusan
  5. Pegawai/kakitangan menjaga hubungan yang baik bersama pelanggan
  6. Pegawai/kakitangan sentiasa mengamalkan sikap profesionalisme semasa berurusan
  7. Pegawai/kakitangan menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan
  8. Pegawai/kakitangan mengucapkan terima kasih setelah selesai berurusan dengan pelanggan
  9. Pegawai/kakitangan mengamalkan sikap bertimbang rasa semasa membantu pelanggan
  10. Pegawai/kakitangan sentiasa bersedia untuk membantu pelanggan semasa dan setelah berurusan
  11. Pegawai/kakitangan menepati waktu
  12. Ruangan menunggu yang selesa dan kondusif di pejabat